ყურადღებით გაეცანით საგარანტიო ხელშეკრულებას!

საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

superi.ge - ს არ გააჩნია საგარანტიო მომსახურეობის სერვის ცენტრი, ყველა გაყიდულ პროდუქტს ემსახურება შესაბამისი ბრენდის სერვის ცენტრი. ინფორმაცია სერვის ცენტრის შესახებ დატანილია საგარანტიო ტალონზე. მომხმარებელი ვალდებულია თავად დაუკავშირდეს შესაბამის სერვის ცენტრს და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს ნივთის სერვის ცენტრში ტრანსპორტირება. 

► საგარანტიო პერიოდი იანგარიშება, ნივთის საგარანტიო ფურცელზე მითითებული თარიღიდან.

► საჭიროების შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს superi.ge-ს წარმომადგენელს, რომელიც მას გადაამისამართებს შესაბამის სერვისცენტრში.

► საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო ტალონი, რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის ბრენდს, მოდელს, მაღაზიის ბეჭედსა და ხელმოწერას

► ნივთის შეძენიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი წარედგინება სერვისცენტრს. პრობლემის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიენებელი ყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე.

► თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის შეძენიდან ხუთი სამუშაო დღის გასვლის შემდგომ, ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას

► თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმაცდახუთი (45) სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება არსებული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება და მომხმარებელი არ არის თანახმა მისი სხვა მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის მოდელით ჩანაცვლებაზე, მაღაზია ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს


დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 0322 04-44-44